Popular Posts

Sunday 10 May 2020

Peranan Johor Dalam Membentuk Undang-Undang Antarabangsa Moden

Gambar 1: Santa Catarina (Sumber: Peace Palace Library, The Hague, Netherlands)


Pada tahun 1604, seorang peguam Belanda bernama Hugo Grotius menulis 'Mare Liberum' (The Free Sea) yang mengandungi prinsip 'De Jure Praedae' (The Law of Prize and Booty), iaitu suatu kupasan terperinci mengenai undang-undang rampasan perang yang menjadi asas kepada undang-undang antarabangsa moden mengenai hak laluan di lautan antarabangsa, dan hak membela diri sesebuah negara.

Penulisan beliau adalah berdasarkan keperluan untuk menyokong dan menghalalkan tindakan Syarikat Hindia Timur Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie ("VOC") dalam menyerang dan menahan sebuah kapal Portugis bernama Santa Catarina di muara sungai Johor pada 25.2.1603.  (Gambar 1 & 2).

Serangan terhadap Santa Catarina tersebut diketuai oleh Admiral Jacob van Heemskerck (1567-1607) (Gambar 2) dengan bantuan pemerintah de facto Johor iaitu Raja Abdullah (1571-1623). Raja Abdullah tersebut, yang juga dikenali sebagai Raja Bongsu, Raja Seberang, Raja Di Hilir dan Yang DiPertuan Hilir, kemudian diangkat Aceh sebagai Sultan Johor Ke-7 dengan gelaran Sultan Abdullah Ma'ayat Shah (r. 1615-1623). Beliau yang lebih popular dengan nama gelaran Raja Bongsu juga dikatakan telah menitahkan dan menjadi penaung penulisan karya agung Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). Semasa serangan 1603 tersebut, Raja Bongsu dan beberapa pembesar Johor yang lain berada di atas kapal van Heemskerck bernama 'Witte Leeuw' (White Lion).

Gambar 2: Admiral Jacob van Heemskerck (Sumber: Historiek.net)

Santa Catarina adalah sebuah kapal kerakah (carrack) 1,500 tan milik Portugis. Ianya sedang dalam pelayaran dari Macau ke Melaka dan membawa muatan yang terdiri dari sutera, porselin, kasturi, dan barangan lain. Setelah bertahan selama 10 jam dengan kematian 70 orang anak kapal, Sebastian SerrĂ£o dan anak kapal Portugis yang lain telah menyerah diri. Mereka kemudian dibebaskan dengan syarat kapal mereka dirampas. Hasil lelongan muatan Santa Catarina di Amsterdam menjangkau jumlah 3.3 juta guilders (120 juta guilders atau RM300 juta dalam nilai semasa). Nilai hasil rampasan yang amat tinggi ini membuka mata pedagang Eropah tentang kadar keuntungan sebenar yang selama ini dirahsiakan Portugis.

Portugis menuntut harta yang ditahan; manakala pemegang saham VOC mula risau tentang kedudukan undang-undang dan moraliti serangan dan penahanan yang telah dibuat. VOC percaya bahawa insiden tersebut, sekiranya tidak dibendung, akan beransur menjadi suatu skandal antarabangsa.

Secara amnya, kerajaan Belanda ingin melemahkan pengaruh Portugis di Asia. Ini selari dengan usaha mereka untuk mengalahkan Hasburg Sepanyol yang ketika itu memerintah Portugal.  Akan tetapi, ini bercanggah dengan misi utama VOC ke Asia. Sebagai sebuah syarikat, tujuan VOC adalah untuk berdagang dan bukannya untuk menyerang kapal-kapal Portugis. Dengan itu, sekiranya tidak diberi justifikasi dan alasan munasabah, serangan terhadap Santa Catarina boleh dianggap suatu tindakan pelanunan ("act of piracy").

Dengan itu VOC mengupah Hugo Grotius (1583-1645) (Gambar 3), yang ketika itu berusia 21 tahun, untuk menderaf suatu justifikasi dalam membela serangan dan penahanan yang dibuat terhadap Santa Catarina. Pandangan dan justifikasi undang-undang adalah penting untuk menjaga imej VOC di mata dunia, dan juga menjaga kedudukan pemegang saham VOC yang kebanyakannya terdiri dari komuniti Kristian Mennonite yang pasifis dan anti-keganasan. Pada masa yang sama, sekiranya Mahkamah Admiralti membenarkan hak rampasan, ianya akan meningkatkan modal VOC pada kadar dua kali ganda. Apabila prosiding Mahkamah dimulakan terdapat 3 pihak yang menuntut hasil muatan Santa Catarina. Mereka terdiri dari Kerajaan Belanda, VOC, dan van Heemskerck bersama anak kapalnya.


Gambar 3: Lukisan potret Hugo Grotius pada 1608 oleh Michiel Jansz van Mierevelt. (Sumber: Wikipedia)

Dalam penulisannya, Grotius memberi justifikasi terhadap insiden tersebut dengan menyatakan bahawa tindakan VOC melalui van Heemskerck adalah suatu tindakan sah kerana beliau berhak mencabar monopoli perdagangan Portugis di Asia (Gambar 4).

Gambar 4: Muka hadapan buku 'Mare Liberum' (Sumber: Wikipedia)

Grotius berhujah bahawa Portugis bukan sahaja menghalang VOC dari pelabuhan dan pasaran di Asia, tetapi juga telah menggunakan kekerasan tidak sah terhadap pedagang Eropah dan juga pedagang tempatan demi mendominasi perdagangan di rantau Asia. Jadi, dengan merampas Santa Catarina, van Heemskerck telah melakukan serangan adil ("just war") untuk menghukum perbuatan Portugis dan membela kebebasan pelayaran antara Eropah dan Asia melalui Selat Melaka.

Penulisan dan pandangan Grotius ini, yang juga dirujuk sebagai "Grotian Moment", menjadi asas kepada perkembangan prinsip undang-undang antarabangsa moden. Apa yang menarik, dalam usaha justifikasi ini, Johor bukan sahaja memainkan peranan dalam membantu serangan VOC terhadap Portugis, tetapi mereka juga telah menghantar rombongan perwakilan pertama ke Belanda pada tahun 1604 untuk mengukuhkan hujahan Grotius tersebut.

Ketua perwakilan Johor iaitu Megat Mansur telah meninggal dunia dalam perjalanan ke Belanda, di mana seorang lagi wakil bernama Enche' Kamar telah mengambil-alih tugas beliau dalam mengetuai rombongan perwakilan tersebut.

Dari catatan Grotius, nama-nama waris tahta kerajaan Johor iaitu "Ian de Patuan" (Yang DiPertuan), "Raia Siaca" (Raja Siak), "Raia Sabran" (Raja Seberang iaitu Raja Bongsu), dan "Raia Laud" (Raja Laut) jelas dicatat semasa persiapan deraf penulisan justifikasi beliau yang kini disimpan di The Hague, Belanda (Gambar 5). Tulisan ini boleh dibanding dengan tulisan Grotius yang mengandungi tandatangan beliau (Gambar 6).

Gambar 5: Nota catatan Hugo Grotius yang disimpan di The Hague.


Gambar 6: Nota tulisan Hugo Grotius yang juga mengandungi tandatangan beliau.

Kehadiran Enche' Kamar sebagai ketua perwakilan Johor yang tiba di Amsterdam pada 1.7.1604 telah membantu VOC dan Grotius dalam memberi pengesahan dan keterangan tentang latarbelakang konflik antara Johor dengan Portugis kepada Mahkamah Admiralti Amsterdam yang terletak berhampiran ibu pejabat VOC di Amsterdam (Gambar 7). Ini adalah kerana VOC perlu melepasi beban bukti asas untuk meyakinkan Mahkamah dan pihak-pihak yang menuntut tentang hak Johor sebagai pihak tempatan yang ditindas Portugis.  Kehadiran Enche' Kamar juga adalah dalam jangka waktu yang sama dengan perjalanan prosiding Mahkamah iaitu pada tahun 1604.

Gambar 7: Bangunan Ibu Pejabat VOC di Amsterdam sekitar pertengahan abad ke-17. (Sumber: Rijksmuseum)

Secara asasnya, VOC juga perlu membuktikan kewujudan faktor utama dalam justifikasi "just war" Grotius tersebut iaitu bahawa VOC berhak membantu Johor kerana Johor adalah pewaris yang sah dan tulen kepada Kesultanan Melaka yang telah kehilangan ibu negeri dan pelabuhannya ke tangan Portugis pada tahun 1511. Dengan membantu serangan Johor terhadap Portugis, van Heemskerck adalah bukan lanun tetapi agen atau wakil Johor.

Kerajaan Belanda telah menggugurkan tuntutan pada awal prosiding kes setelah mendapati tiada kausa tindakan dan juga setelah mengetahui bahawa tiada pemfailan tuntutan rasmi oleh Portugis atau agennya di Mahkamah Admiralti tersebut.

Berdasarkan pembuktian dan hujahan yang diberikan, pada 4.9.1604, Mahkamah Admiralti Amsterdam telah mengisytiharkan bahawa serangan terhadap Santa Catarina sebagai serangan yang yang sah, dan penahanan muatan barangannya adalah juga berasaskan suatu pemilikan dan rampasan yang sah.

Hasilnya, VOC berhak terhadap keseluruhan rampasan. Akan tetapi, hasil lelongan rampasan tersebut perlu ditolak untuk membayar segala kos tuntutan, membayar kadar 5% kepada Lembaga Admiralti, dan membayar kadar 13% kepada Putera Maurice.  Van Heemskerck dan anak kapalnya diisytiharkan berhak kepada kadar 4% dari hasil lelongan bersih. VOC meningkatkannya kepada kadar 5% setelah van Heemskerck membantah. Setelah ditolak kesemuanya, VOC menerima jumlah 1.3 juta guilders (nilai semasa: 47 juta guilders / RM114 juta)  iaitu 100% pulangan terhadap modal mereka. Malangnya tiada habuan diperuntukkan kepada Johor yang telah membantu VOC dalam menawan Santa Catarina dan menghantar perwakilan ke Belanda untuk mengesahkan konflik dan tuntutan mereka terhadap Portugis.

Jika dilihat dari sudut sejarah, Johor melalui usaha Raja Bongsu bukan sahaja telah memberi peluang peningkatan dana modal yang banyak kepada VOC, tetapi ia juga telah terlibat dalam situasi geo-politik yang melahirkan beberapa prinsip undang-undang antarabangsa yang penting. Seperti yang diketengahkan Grotius, VOC hanyalah agen Johor dalam menentang Portugis. Prinsip yang dipelopori Grotius berkenaan lautan lepas (high seas) sebagai kawasan laut antarabangsa dan bahawa ianya bebas diguna pedagang maritim adalah merupakan asas kepada undang-undang antarabangsa berkenaan akses laluan di lautan lepas. Prinsip ini kini termaktub di dalam Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Undang-Undang Laut (UNCLOS) 1982 yang mentakrifkan hak dan tanggungjawab negara dalam penggunaan mereka terhadap lautan dunia, mengasaskan garis panduan untuk perniagaan, persekitaran, dan pengurusan sumber semula jadi laut.

Seterusnya, prinsip Grotius tentang teori peperangan menjadi sah apabila ia menegakkan hak keadilan (just war theory) menjadi panduan kepada undang-undang antarabangsa berkenaan penggunaan kekerasan dan hak membela diri. Hak ini kini tertera di dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Piagam tersebut membenarkan penggunaan kekerasan sekiranya ia bertujuan untuk membela diri atau sekiranya dibenarkan oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu demi kepentingan keselamatan dan keamanan antarabangsa.

Enche' Kamar kembali tiba ke Batu Sawar pada 30.4.1606 dengan diikuti 9 buah kapal VOC yang diketuai Admiral Cornelis Matelief de Jonge. Pada tahun yang sama, dengan berbekalkan justifikasi Grotius dan keputusan Mahkamah Admiralti Amsterdam 1604, VOC telah menandatangani 2 perjanjian kerjasama dengan Raja Bongsu di mana VOC bersetuju membantu Johor dalam menghalau Portugis dari Melaka. Sebagai balasan, sekiranya berjaya, VOC akan mendapat hak sepenuhnya terhadap Melaka dan juga berhak berdagang dengan Johor. Johor dan VOC juga bersetuju untuk saling menghormati agama masing-masing.

Justfikasi Grotius ini adalah alasan yang mengukuhkan penglibatan VOC dalam menyerang Portugis di Melaka sehingga Portugis tumpas pada tahun 1641. Juga, sehingga kini, justifikasi yang sama masih digunakan oleh kuasa-kuasa besar dunia dalam campurtangan politik di negara-negara yang mereka fikir tertindas.


Rujukan:

1. Borschberg, Peter (2011). Hugo Grotius, the Portuguese and Free Trade in the East Indies. Singapore: NUS Press.

2. Boyajian, James C. (2008). Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580–1640. JHU Press. p. 151

3. Heath, Byron (2005). Discovering the Great South Land. Rosenberg. p. 68.

4. Van Ittersum, Martine Julia (2006). Profit and Principle - Hugo Grotius, Natural Right Theories, and the Rise of Dutch Power in the East Indies. Brill, Leiden. Boston.No comments:

Post a Comment

Ekspedisi Wilkes (1838-1842)

Kapal USS Vincennes, yang memuatkan 190 anak kapal dan merupakan kapal utama Ekspedisi Wilkes. Singapura adalah destinasi terakhir yang dila...